Általános Szerződési Feltételek

Üdvözöljük honlapunkon!

Köszönjük, hogy vásárlása során minket tisztel meg bizalmával. Számunkra fontos, hogy Ön tisztában legyen jogaival, és a közöttünk létrejövő szerződéses jogviszony tartalmával. Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumba foglalt Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF), mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja azok tartalmát.

Ha az ÁSZF-fel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás mentével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségen!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

(hatályos: 2017. január 1-től)

1. Általános rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ön, mint vásárló (a továbbiakban: vásárló) által a VENGRU weboldalán (”vengru.com”, „studio.vengru.com”), mobil weboldalán, mobilalkalmazásán keresztül a Vengru Kft.-nek (a továbbiakban: eladó, VENGRU) leadott megrendeléssel, valamint az az alapján létrejövő szerződéssel összefüggésben a vásárló és az eladó jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Megrendelése leadásával a vásárló elfogadja a jelen ÁSZF-be foglalt szerződési feltételeket. Megrendelésére azon szerződési feltételek vonatkoznak, amelyek a megrendelés elküldése idején a vengru.com / studio.vengru.com oldalon elérhetők.

Megrendelést csak 18. életévét betöltött, cselekvőképességében nem korlátozott természetes személy, valamint jogi személy adhat le.

A vengru.com / studio.vengru.com oldalon bármikor megjelenített termék vagy szolgáltatás nem jelenti azt és nem garantálja, hogy ezen termék vagy szolgáltatás megrendelésnek leadása idején elérhető lesz. Az eladó fenntartja a jogot, hogy bármely terméket bármikor kivonjon a forgalomból.

Előfordulhat, hogy a vengru.com / studio.vengru.com oldalon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre tekintettel az eladó fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautalására részben vagy teljes egészében. Részben történő teljesítésre kizárólag a vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg a vásárló részére 14 munkanapon belül.

A VENGRU által forgalmazott termékek nagy része eredeti bőrtermékek. A vásárló tudomásul veszi, hogy a bőr kidolgozása miatt ebből adódóan előfordulhatnak csekély mértékű felületi egyenetlenségek.

A vásárló tudomásul veszi, hogy a vengru.hu / studio.vengru.com oldalon megjelenített termékek színe tekintetében árnyalatnyi eltérés előfordulhat a vásárló monitorán megjelenített termékkép és a kézhez kapott termék színe között. A színárnyalatok függnek a monitor beállításaitól is. A színárnyalatbeli eltérés miatt az eladót nem terheli felelősség.

A vásárló megérti és elfogadja, hogy tilos (i) közzétenni, átadni, terjeszteni, feltölteni vagy promotálni bármilyen kommunikációt vagy tartalmat, amely káros vagy negatív hatással lehet a VENGRU-ra, annak termékeire vagy szolgáltatásaira; (ii) olyan módon viselkedni vagy bármilyen olyan eszközt alkalmazni, amely korlátoz, gátol, visszatart vagy hátrányosan befolyásol más felhasználókat a vengru.com / shop.vengru.com oldal használata során, vagy amely hatással van az oldal biztonságára, vagy (iii) bármilyen eszközt alkalmazni vagy megkísérelni bármilyen motor, szoftver, eszköz, ügynök, script illetve más eszköz vagy mechanizmus (nem kizárólagosan beleértve a spiderek, botok, crawlerek, avatárok vagy intelligens ügynökök) használatát az oldalon való navigálásra vagy keresésre, vagy az oldal tartalmának másolására. A VENGRU fenntartja a jogot az oldal elérésének azonnali megszüntetésére, illetve a felhasználói fiók törlésére bármely olyan felhasználó esetében, aki ezt a rendelkezést megszegi.

Az eladó fenntartja a jogot, hogy a termékek szállításával kapcsolatban keletkezett követeléseit harmadik személyre engedményezze, vagy azt harmadik személyek javára megterhelje.

Az eladó semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A vengru.com és studio.vengru.com oldalon minden szellemi alkotáshoz fűződő jog jogosultja a VENGRU. A vengru.hu és studio.vengru.com oldal és tartalmának felhasználása, beleértve az ilyen tartalom részben vagy egészben történő másolását vagy tárolását is, a saját személyes, nem kereskedelmi használatot leszámítva a VENGRU engedélye nélkül tilos.

2. Az árak és a szállítási költségek

A vengru.com / design.vengru.com oldalon megjelenített árak, magyarországi rendelés esetén tartalmazzák a Magyarországon hatályos jogszabályok által előírt ÁFA-t és a szállítási költséget.

Szállítási költségként a GLS Hungary Kft és a Magyar Posta Zrt. MPL csomagküldő szolgáltatása igénybevételéért magyarországi címre történő szállítás esetén súlytól és mérettől függetlenül 0 Ft szállítási díj fizetendő rendelésenként.

Külföldi szállítás esetén a Magyar Posta Zrt. MPL csomagküldő szolgáltatása által alkalmazott, legalacsonyabb díjszabás érvényes.

 A szállítási díjat a vásárló által igénybe vett fizetési mód szerint kell teljesíteni.

3. Regisztráció

A vengru.hu / shop.vengru.com oldalon a vásárlás regisztrációhoz kötött. A regisztráció során a vásárlónak meg kell adnia számlázási és szállítási adatait, továbbá egy érvényes e-mail címet, mint felhasználó azonosítót, valamint választania kell egy jelszót. A regisztrációról a vásárló e-mailben kap visszaigazolást. A vásárló köteles a megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben a vásárló egyedi azonosítója, jelszava vagy adatai a vásárlónak felróható okból arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerülnek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az eladó felelősséget nem vállal. A vásárló az e-mail címe megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az eladó technikai jellegű üzenetet küldjön számára. A regisztrált adatokat az eladó kérelemre törli az adatbázisából. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a vásárló e-mailben megerősíti.

4. Megrendelés

A vásárló megrendelését a vengru.hu vagy studio.vengru.com oldalon keresztül, felhasználói azonosítója és jelszava megadását követően adhatja le. Megrendelése véglegesítésével a vásárló tudomásul veszi, hogy megrendelése fizetési kötelezettséget keletkeztet az eladó felé. Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor a vásárló megrendelését a fent írt módon eljuttatja az eladóhoz.

A vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés eladó részére való elküldéséig bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen.

A megrendelés eladóhoz való megérkezéséről az eladó haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a vásárló által megadott email-címre.

A megrendelés elfogadásáról az eladó e-mailben értesíti a vásárlót, amely tartalmazza a vásárló által megadott számlázási és szállítási adatokat, a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. E visszaigazoló e-mail minősül az eladó részéről a vásárló által tett ajánlat elfogadásának, és e visszaigazolással a vásárló és az eladó között adásvételi szerződés jön létre. Jelen ÁSZF a szerződés részét képezi. A szerződéskötés nyelve magyarországi szállítási címmel rendelkező vásárló esetén magyar, Magyarországon kívüli szállítási címmel rendelkező vásárló esetén angol. A szerződés írásba foglaltnak minősül, de azt a VENGRU nem iktatja.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

Amennyiben az eladó a megrendelést bármilyen okból nem tudja teljesíteni, erről e-mailben haladéktalanul tájékoztatja a vásárlót. Ez esetben a vásárló által esetlegesen megfizetett vételárat az eladó ugyanazzal a fizetési móddal visszatéríti a vásárlónak, mint amely útján a vásárló által teljesített kifizetés történt.

5. Fizetési módok, számlázás

A vásárló a megrendelt termék vételárát választása szerint PayPal vagy Barion fizetőoldalon való fizetéssel vagy a termék átvételekor készpénzben fizetheti meg. A PayPal és Barion fizetőoldalon felmerülő esetleges hibákért az eladó nem vállal felelősséget. Az adott PayPal és Barion fizetés sikerességét vagy sikertelenségét a rendszer jelzi a vásárló számára.

Amennyiben a vásárló számlát igényel a vásárlásról, azt a megrendelés véglegesítése előtt, az internetes felületen jelezheti. Számla kiállításához a számlázási adatokat előzetesen rögzíteni kell. A rögzített adatok a későbbi vásárlásoknál előhívhatók. A számlázási adatok helyességért a vásárló felelős. Az eladó a számlát a megrendelt termékkel együtt küldi meg a vásárlónak.

6. Szállítás

Az eladó elfogadott megrendelés esetén a megrendelt terméket általában a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolás elküldésétől számított 30 napon belül szállítja a vásárló által megadott szállítási címre. A vásárló tudomásul veszi, hogy ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérésről az eladó minden esetben e-mailben értesíti a vásárlót. Jelen ÁSZF elfogadásával a vásárló tudomásul veszi, hogy a 30 napos szállítási idő túllépése miatt az eladó a kártérítési felelősségét kizárja.

Az eladó a megrendelt terméket belföldre a Magyar Posta Zrt. MPL csomagküldő szolgáltatása útján szállítja a vásárló részére. A szállítás költsége külföldi cím esetén a vásárlót terheli. Nemzetközi szállítási költség az alábbiak szerint alakul: 0 Ft szállítási díj

A vámkezelési költség a vevőt terheli.

7. Elállási jog

A vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a vásárló vagy a vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha a vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre: [email protected]. Ebből a célból felhasználhatja az alábbi linkről letölthető elállási nyilatkozat-mintát is.

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT-MINTA

A vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Ha a vásárló eláll ettől a szerződéstől, az eladó haladéktalanul, de legkésőbb a vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a vásárló az eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eladó az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. Az eladó a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A vásárló köteles az eladó számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a 2151 Fót, Alberti Béla utca 66. levelezési címre vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a vásárló viseli. A vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

8. Felelősség

A vásárló viseli a vengru.com vagy design.vengru.com oldal használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget.

Az eladót a vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Az eladót a regisztrált adatok vásárló által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

9. Szavatosság

a) Kellékszavatosság

A vásárló a VENGRU hibás teljesítése esetén az eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

a) Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az eladó költségére a vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

b) Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az eladó adott okot.

A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a vásárló már nem érvényesítheti.

A vásárló az eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a VENGRU nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy a vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

b) Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén a vásárló – választása szerint – a kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét a vásárló kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

10. Panaszkezelés

A VENGRU termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos panaszok szóban telefonon, írásban postai úton, illetve elektronikus levél (e-mail) útján nyújthatók be az alábbi elérhetőségeken:

Telefonszám: +3620/9179795

Levelezési cím: 2151 Fót, Alberti Béla utca 66.

E-mail cím: [email protected]

A telefonon közölt szóbeli panaszt a VENGRU azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a VENGRU a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a vásárlónak az érdemi válaszával együtt 30 napon belül megküldi. A telefonon közölt szóbeli panaszt a VENGRU egyedi azonosítószámmal látja el, és azt közli a vásárlóval.

Az írásbeli panaszt a VENGRU annak beérkezésétől számított 30 napon belül az összes körülmény figyelembevételével megvizsgálja, és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról (elutasító álláspont esetén indokolással együtt) írásban tájékoztatja a panaszost.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a VENGRU öt évig megőrzi.

11. Jogérvényesítési lehetőségek

Ha a VENGRU és a vásárló közötti vitát békés úton nem sikerül rendezni, a vásárló előtt az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva:

– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnál. A járási hivatalok listáját a http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista linken találja.

– Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a vásárló eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:​

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: [email protected]

Telefon: +36 1 488 2186

Fax: +36 1 488 2131

A magyarországi békéltető testületek listáját a http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html linken találja.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A vásárló panasza esetén igénybe veheti az Európai Unió online vitarendezési platformját. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében.Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

– Bírósági eljárás. A vásárló a fogyasztói jogvitából származó követelését bíróság úton, polgári peres eljárásban érvényesítheti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

12. Vállalati információ

ÜZEMELTETŐ:

Vengru Kft.

Székhely: 3104 Salgótarján, Makarenkó út 6.

Bankszámlaszám: 10401945-50526653-50781001

Cégjegyzékszám: 12 09 009842
Adószám: 24908287-2-42

E-mail: [email protected]